Sociala medier

Till våra gäster

när vi spelar in podden så använder vi DISCORD där vi kan skriva o se varandra. I tal så pratar vi genom TEAMSPEAK där vi kan sköta hela inspelningen.

Ladda hem TEAMSPEAK här. När du har gjort det så kan du klicka här för att komma direkt till Teamspeak servern

( OBS.. Teamspeak servern är bara öppen under inspelningen )