Träningsdags

På onsdag får vi besök av Jenny Nickert (Instagram) som gillar att träna och är intresserad av bland annat bodybuilding och fitness.

fitness

Har ni frågor till Jenny? Brukar ni själva träna och i så fall vad? Lämna en kommentar eller skriv till soffhjaltarna@gmail.com